Dowództwo

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

st. kpt. mgr inż. Kwinta Zbigniew

tel. 123853171, e-mail:  z.kwinta@straz-proszowice.pl

-----------------------------------------------------

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

st. kpt. mgr inż. Albert Maj

tel. 123853172, e-mail:  a.maj@straz-proszowice.pl

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------