Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach