Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

(32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel.: 12 385 31 60, fax. 12 385 31 78, e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest

bryg. Marcin Wolanin.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  MONITORINGU OBIEKTÓW

INFORMACJA  DOTYCZĄCA DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INFORMACJA  DOTYCZĄCA OCHRONIY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW (BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

INFORMACJA  DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W ZAWODACH, MANEWRACH, ĆWICZENIACH

INFORMACJA  DLA UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  PROWADZĄCEYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH  STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH  ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PROSZOWICACH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO PRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB WYPOŻYCZAJĄCYCH  PRZEDMIOTY I SPRZĘT (REWERS)

 

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

PRZEGLĄD POŻARNICZY - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH