Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

(32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel.: 12 385 31 60, fax. 12 385 31 78, e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest

bryg. Marcin Wolanin.
Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  MONITORINGU OBIEKTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ/ZATRUDNIONYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W PROSZOWICACH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STRAŻAKÓW OSP

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW (BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZOENIEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W ZAWODACH, MANEWRACH, ĆWICZENIACH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH  STAŻ LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH  PROWADZĄCEYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH  ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W PROSZOWICACH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO PRAWNYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB WYPOŻYCZAJĄCYCH  PRZEDMIOTY I SPRZĘT (REWERS)

 

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

PRZEGLĄD POŻARNICZY - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH