Petycje 2016

W roku 2016 do Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach nie składano petycji.

KJ