Petycje 2017

W roku 2017 do Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach nie składano petycji.

KJ