Szkolenia OSP

 

Szkolenia dla członków OSP planowane w KP PSP Proszowice.

Szkolenia odbywaja sie zgodnie z zasadmi szkolenia członków OSP zatwierdzonymi przez Komednanta Głownego PSP w 2015 r. link do zasad

 Terminy wiosna 2020 r.:


 

Szkolenie Podstawowe Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

 

 

Kurs planowany jest w okresie 13.01. 2020 r. do 24.02.2020 r.

Dokumenty na kurs należy składać do dnia 10.01.2020 r.

 

szczegóły


 

Kolejnośc kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydzial d.s operacyjno szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP - proszę na skierowaniu dopisywac nr. kontaktowy i adres email

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

Zgłoszenia na szkolenie można także dokonać za pomocą e-usługi na platformie ePUAP Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach (Pokaż sprawy wybranego urzędu>Pisma do urzędu>"Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i zgłoszenie do szkoleń strażaków OSP") ePUAP

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza ksrg z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczecia poszczegolnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem -godziny popołudniowe w tygodniu.