Szkolenia OSP

 

Szkolenia dla członków OSP planowane w KP PSP Proszowice.

Szkolenia odbywaja sie zgodnie z zasadmi szkolenia członków OSP zatweordzonymi przez Komednanta Głownego PSP w 2015 r. link do zasad

 Terminy kursów - jesień 2018 r.:


Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

Kurs planowany jest w okresie wrzesień -listopad 2018 r.

część teoretyczna na platformie szkoleniowej KP PSP Proszowice

szczegóły


 

 

 

Kolejnośc kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydzial d.s operacyjno szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP - proszę na skierowaniu dopisywac nr. kontaktowy i adres email

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza ksrg z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczecia poszczegolnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem -godziny popołudniowe w tygodniu.