Szkolenia OSP

 

Szkolenia dla członków OSP planowane w KP PSP Proszowice.

Szkolenia odbywaja sie zgodnie z zasadmi szkolenia członków OSP zatwierdzonymi przez Komednanta Głownego PSP w 2015 r. link do zasad

 Terminy kursów - wiosna 2019 r.:


 

Szkolenie kierujących działaniami ratowniczo gaśniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP) według programu z 2015 r.

 

Kurs planowany jest w okresie  luty 2019 r.

 

szczegóły


Szkolenie podstawowe ratowników OSP według programu z 2015 r.

Kurs planowany jest w okresie  luty - marzec 2019 r.

zajęcia teoretyczne na internetowej platformie szkoleniowej

szczegóły

Platforma szkoleniowa Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach -  link do platformy

 


 

Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

 

Kurs planowany jest w okresie  maj 2019 r.

 

szczegóły


 

Kolejnośc kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydzial d.s operacyjno szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP - proszę na skierowaniu dopisywac nr. kontaktowy i adres email

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza ksrg z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczecia poszczegolnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem -godziny popołudniowe w tygodniu.