szkolenie naczelników OSP

Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

Liczba godzin lekcyjnych: teoria 18h,

warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65lat;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących dziłaniami ratowniczymi dla członków OSP według programu z 2015 r. lub spełnienie wymagań równorzędnych
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków);
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (wzór w zakładce do pobrania-wzory druków „karta zgłoszenia na szkolenie OSP”);

Ponadto strażacy muszą posiadać na szkolenie:

  • zajęcia teoretyczne - ubranie koszarowe;
  • zajęcia praktyczne - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne;
  • egzamin część teoretyczna - ubranie koszarowe, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  • egzamin część praktyczna - ubranie koszarowe, hełm, ubranie specjalne (nomex), rękawice strażackie, obuwie specjalne, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Pliki: