Wykonanie prac remontowych w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach